Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového portálu www.medvedicesnak.sk (ďalej len „internetový portál“) a databázy registrovaných používateľov je Mikuláš Prokop, Na úvrati 16, 821 04, Bratislava, IČO 44 927 991, tel. č. 0948 107 820, e-mail: info@medvedicesnak.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Používateľom (ďalej len „používateľ“) je návštevník, ktorý vyplní formulár na odber noviniek, umiestnený na internetovom portáli.

Spoločnosť Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group LLC, so sídlom v štáte Georgia v Spojených štátoch, 675 Ponce de Leon Avenue Northeast, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States (ďalej len „Mailchimp“).

Ochrana osobných údajov pre účel použitia formuláru na odber noviniek

Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účel registrácie jeho e-mailovej adresy na odber noviniek, a to v rozsahu: e-mailová adresa. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, v rozsahu: e-mailová adresa, budú poskytnuté tretej strane – spoločnosti Mailchimp, na účel odoslania potvrdenia odberu noviniek internetového portálu. Osobné údaje používateľa, pre účel poskytnutia tretej strane, nebudú archivované internetovým portálom a ich použitie a archivácia spoločnosťou Mailchimp bude v súlade s ich zásadami spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné na adrese www.mailchimp.com/legal/privacy. V prípade archivácie údajov treťou stranou, je možné požiadať o ich vymazanie prostredníctvom formuláru umiestnenom na adrese  www.mailchimp.com/dsar-requests.

Používateľ týmto súhlasom nedáva súhlas na samotný odber noviniek, ten môže a nemusí udeliť samostatne, pre spoločnosť Mailchimp, ktorá mu tento súhlas odošle na jeho e-mailovú adresu.

Na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti odoslanej správou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa môže používateľ od prevádzkovateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje používateľa spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o používateľovi predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ osobné údaje nearchivuje a preto nie je možné vykonať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Používateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov používateľa, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov používateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Použivateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Viac informácií o cookies nájdete na www.whatarecookies.com.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať vymazaním cookies pomocou návodu uvedenom na stránke www.whatarecookies.com.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké cookies bežia aj bez súhlasu?

TYP: analytika

NÁZOV: Google Analytics

ÚČEL: získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky

EXSPIRÁCIA: 24 mesiacov

ADRESA: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

ODKAZ: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

TYP: analytika

NÁZOV: Google AdSense

ÚČEL: získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky

EXSPIRÁCIA: 24 mesiacov

ADRESA: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

ODKAZ: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

TYP: analytika

NÁZOV: Google Tag Manager

ÚČEL: vkladanie scriptov na stránku

EXSPIRÁCIA: 24 mesiacov

ADRESA: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

ODKAZ: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

TYP: remarketing

NÁZOV: Google Ads

ÚČEL: Identifikácia v rámci reklamnej siete Google Ads, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing).

EXSPIRÁCIA: 24 mesiacov

ADRESA: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

ODKAZ: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

 

TYP: Remarketing

NÁZOV: Facebook Pixel

ÚČEL: Identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing).

EXSPIRÁCIA: 3 mesiace

ADRESA: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

ODKAZ: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

TYP: social

NÁZOV: Facebook

ÚČEL: obsluha like a share buttonov na stránke

EXSPIRÁCIA: 3 mesiace

ADRESA: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

ODKAZ: Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.